Säljavdelning

Roger Olsson
Roger Olsson
Affärsutveckling / Partner

Tel: 0303 - 24 64 52
Mobil: 0701 - 05 48 41
Fax: 0303 - 934 04
Peter Andersson
Senior Partner

Tel: 0303 - 24 64 53
Mobil: 0701 - 05 48 40
Fax: 0303 - 934 04
Christian Erlandsson
Partner / Försäljning

Tel: 0303 - 24 64 56
Mobil: 0701 - 05 48 39
Fax: 0303 - 934 04
Fredrik Hassold
Partner / Försäljning

Tel: 0303 - 24 64 57
Mobil: 0701 - 90 04 93
Fax: 0303 - 934 04
Saul Reftberger
Sales Coach / Försäljning

Tel: 0303 - 24 64 68
Mobil: 0703 - 50 52 52
Fax: 0303 - 934 04
Robert Karlsson
Försäljning

Tel: 0303 - 24 64 58
Mobil: 0701 - 90 04 94
Fax: 0303 - 934 04
Tomas Back
Försäljning

Tel: 0303 - 24 64 55
Mobil: 0733 - 22 77 20
Fax: 0303 - 934 04
esselgren
Sebastian Olsson
Försäljning

Tel: 0303 – 24 64 69
.
.
Anette Sernvik
Produktkoordinator

Tel: 0303 - 24 64 67
Fax: 0303 - 934 04
 
Karin Österberg
Karin Österberg
Marknad / Haccp

Tel: 0303 - 24 64 66
Fax: 0303 - 934 04
 
Stefan Ringh
Deliutvecklare

Tel: 0303 - 24 61 51
Mobil: 0738 - 30 35 77