Välkommen till Färskvaruhuset

Kvalitet & Miljö

Färskvaruhuset verkar aktivt för en säker och kvalitetssäkrad produktion, i alla led, med minsta möjliga miljöpåverkan. Kvalitet är ett av nyckelorden i vår verksamhet. Genom en mycket noggrann kontroll av de inkommande råvarorna kan vi garantera högsta tänkbara kvalitet på de produkter som lämnar huset.

Vi är certifierade mot IP Livsmedel som är en heltäckande certifiering av livsmedelssäkerhet, spårbarhet och redlighet.

Ladda ner våra certifikat här:

IP Livsmedel

Eko

Våra lokaler är väl anpassade efter verksamheten. Inredning och material har valts med tanke på högt ställda krav både gällande hygien och arbetsmiljö. Hänsyn har tagits till att optimera flöden gällande varor och personal. Verksamheten är anpassad till svenska myndigheters krav samt i vissa fall även till en högre standard.

Vi är anslutna till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Logistik

Vi har under åren successivt utvecklat ett effektivt logistiksystem. Resultatet är snabb orderhantering och distribution av fräscha varor. För dig som kund innebär det att du alltid kan räkna med snabbast tänkbara leverans.

Vi utvecklar hela tiden våra system för att kunna erbjuda kunden största möjliga valfrihet.

Copy 2023 Färskvaruhuset AB | Bultgatan 32 | 442 40 Kungälv | Tel: 0303- 24 64 50 | info@farskvaruhuset.se | www.farskvaruhuset.se